Thursday, June 17, 2010

செங்கல்பட்டில் செம்மொழி மாநாடு துண்டறிக்கை விநியோகம் செய்த புரட்சிகர இளைஞர் முன்னணிசெங்கல்பட்டில் செம்மொழி மாநாடு துண்டறிக்கை விநியோகம் செய்த புரட்சிகர இளைஞர் முன்னணி இயக்க தோழர்கள்

மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை 15 நாள் நீதிமன்றக்காவலில் சிறை வைப்பு.

No comments: